Khách hàng tiêu biểu

Van nang banok

Flagstang Industri

Kaneko

Muro Corporation

Mech Mold

Nady pharma

SPM

Geneworld

Phong phú corp

AQUA

Kinh Doanh 1
(028) 38050896
Kinh Doanh 2
(028) 35150097
©Copyright 2015 VINH PHAT MANUFACTURING AND COMMERCIAL CO.,LTD

73.845 Lượt truy cập :

Thiết Kế Website
bởi lavaweb.vn - 096 888 7700