Chứng nhận, iso, vinh phat, vĩnh phát, khuon, nhua, khuôn, nhựa

Vietnames English
+84934122700

Chứng nhận

 

1. ISO 9001 : 2015

Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các lĩnh vực: Sản xuất, thiết kế khuôn mẫu và các sản phẩm nhựa, bao bì nhựa đóng gói dược phẩm, phụ liệu ngành may, trụ cột cờ, cột đèn từ 3m - 12m
Ngày hết hiệu lực: 07/05/2025

2. ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường bao gồm các lĩnh vực: Sản xuất, thiết kế khuôn mẫu và các sản phẩm nhựa, bao bì nhựa đóng gói dược phẩm, phụ liệu ngành may, trụ cột cờ, cột đèn từ 3m - 12m
Ngày hết hiệu lực: 07/05/2025

3. ISO 15378:2017

Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm lĩnh vực: Sản xuất bao bì nhựa đóng gói dược phẩm
Ngày hết hiệu lực: 07/05/2025

4. ISO 45001:2018

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bao gồm các lĩnh vực: Sản xuất, thiết kế khuôn mẫu và các sản phẩm nhựa, bao bì nhựa đóng gói dược phẩm, phụ liệu ngành may, trụ cột cờ, cột đèn từ 3m - 12m
Ngày hết hiệu lực: 07/05/2025

5. Chứng nhận CE

Chứng nhận sản phẩm cột đèn FRPC đạt chuẩn chất lượng sản phẩm được phép sử dụng ở Châu Âu theo tiêu chuẩn EN 40 – 7 về cột đèn nhựa gia cường, do tổ chức TUV của Đức đánh giá và cấp chứng nhận CE số 0780-CPR-143038.

Chứng nhận chất lượng CE (European Conformity) là dấu hiệu bắt buộc đối với hàng hóa (theo quy định) và được coi như hộ chiếu thương mại vào thị trường EU. CE chú trọng đến vấn đề an toàn cho người tiêu dùng và bảo vệ thiên nhiên. Dấu CE là bắt buộc đối với các sản phẩm, được quy định tại 25 nước EU thậm chí tại cả các nước như Ailen, Liechtenstein và Na Uy. Chỉ có những sản phẩm có dấu hiệu CE mới được lưu thông trên thị trường Châu Âu. Nếu không có chứng nhận CE thì hàng hóa sẽ bị hải quan nước sở tại thu giữ và không được lưu hành.

Cột đèn FRPC của công ty đã được tổ chức TUV Germany cấp giấy chứng nhận CE và đã được xuất khẩu đi khắp châu Âu, châu Phi từ năm 2012 đến nay.

6. Chứng nhận hội viên Hiêp hội nhựa Việt Nam

Hiệp hội nhựa Việt Nam là tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận nhằm mục tiêu liên kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế – kỹ thuật trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động. Trên tinh thần đó Vĩnh Phát cũng đã nỗ lực để trở thành thành viên chính thức của hiệp hội vào ngày 25/01/2010.

Back to top

Kết nối với chúng tôi

Facebook Email Skype

Hotline