Factory 1: 

Vinh Phu Corporation:: 36, Vanh Dai 1 Str., VSIP 2, Hoa Phu W., Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam. 

Factory 2

Truong Phu Company A9/22G , Nguyen Cuu Phu Str., Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam.

 

Kinh Doanh 1
(08) 3805 0896
Kinh Doanh 2
(08) 3515 0097
©Copyright 2015 VINH PHAT MANUFACTURING AND COMMERCIAL CO.,LTD

77.648 Visit :

Thiết Kế Website
bởi lavaweb.vn - 096 888 7700