Certificates

Vietnames English
+84934122700

ISO 9001-2015

1/ ISO 9001 : 2008

Ngày 16/03/2013 Vĩnh Phát vinh dự nhận chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Đây là niềm tự hào cũng như lời cam kết của Vĩnh Phát là luôn hướng tới mục tiêu nâng cao sự thoả mãn của khách hàng, cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2/ OHSAS 18001

OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, tiêu chuẩn OHSAS 18001 được quốc tế công nhận và được các công ty, tập đoàn lớn áp dụng rộng rãi trên khắp thế giới.

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 quy định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp để giúp cho tổ chức phát triển và thực hiện các chính sách và mục tiêu về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp hướng đến đáp ứng yêu cầu pháp luật về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và giảm thiểu rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. 

Sau một thời gian nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng và đáp ứng các tiêu chuẩn của tổ chức đề ra. Năm  2014 Vĩnh Phát vinh dự đón nhận chứng nhận OHSAS 18001:2007. Đó chính là một khẳng định của thương hiệu với mục tiêu tạo ra những giá trị cao nhất cho con người và xã hội.

 

3. Chứng nhận CE

Chứng nhận sản phẩm cột đèn FRPC đạt chuẩn chất lượng sản phẩm được phép sử dụng ở Châu Âu theo tiêu chuẩn EN 40 – 7 về cột đèn nhựa gia cường, do tổ chức TUV của Đức đánh giá và cấp chứng nhận CE số 0780-CPR-143038.

Chứng nhận chất lượng CE (European Conformity) là dấu hiệu bắt buộc đối với hàng hóa (theo quy định) và được coi như hộ chiếu thương mại vào thị trường EU. CE chú trọng đến vấn đề an toàn cho người tiêu dùng và bảo vệ thiên nhiên. Dấu CE là bắt buộc đối với các sản phẩm, được quy định tại 25 nước EU thậm chí tại cả các nước như Ailen, Liechtenstein và Na Uy. Chỉ có những sản phẩm có dấu hiệu CE mới được lưu thông trên thị trường Châu Âu. Nếu không có chứng nhận CE thì hàng hóa sẽ bị hải quan nước sở tại thu giữ và không được lưu hành.

Cột đèn FRPC của công ty đã được tổ chức TUV Germany cấp giấy chứng nhận CE và đã được xuất khẩu đi khắp châu Âu, châu Phi từ năm 2012 đến nay.

4. Chứng nhận hội viên Nhựa Việt Nam

Hiệp hội nhựa Việt Nam là tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận nhằm mục tiêu liên kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế – kỹ thuật trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động. Trên tinh thần đó Vĩnh Phát cũng đã nỗ lực để trở thành thành viên chính thức của hiệp hội vào ngày 25/01/2010.

Back to top

Connect with us

Facebook Email Skype